25 Mẫu CV Kiến Trúc Sư tham khảo đơn giản, đẹp mắt

Các mẫu CV đuợc kiến trúc sư thiết kế theo chuẩn, xu hướng hiện đại phù hợp với sinh viên, người có kinh nghiệm.

25 Mẫu CV kiến trúc sư đẹp và thiết kế đơn giản. Xem thêm nhiều Mẫu CV xin việc khác

Mẫu CV KỸ SƯ KẾT CẤU, KIẾN TRỨC SƯ

Mẫu CV KỸ SƯ KẾT CẤU, KIẾN TRỨC SƯ

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Chức danh: Kỹ sư kết cấu,Chức danh: Kỹ sư kết cấu - cộng tác viên.,Chức danh: Kỹ sư kết cấu.,Chức danh: Kỹ sư kết cấu.

Mẫu CV Kiến trúc Sư Thiết Kế  và giám SÁT thi công

Mẫu CV Kiến trúc Sư Thiết Kế  và giám SÁT thi công

Kỹ Năng: Phác Thảo Tay,Mô Hình,Revit Achitecture,Skechup,Photoshop,Autocad,English,Tin học văn phòng,Làm việc nhóm

Kinh Nghiệm: - Tham Gia Thiết Kế Nhà ở, Cắt Mô Hình Tại Văn Phòng BHA,

Mẫu CV KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG

Mẫu CV KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG

Kỹ Năng: - Đọc, thiết kế bản vẽ xây dựng.,- Giám sát thi công, nghiệm thu công trình.,- Bốc tách, dự toán khối lượng công trình,- Phân bổ và bố trí nhân sự làm việc một cách hợp lý, đạt năng suất và chất lượng cao nhất

Kinh Nghiệm: Giám sát thi công các công trình biệt thự gia đình.,Giám sát thi công các công trình biệt thự, khách sạn.,Ban chỉ huy dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 Công ty CPXLDK PVC-Bình Sơn.

Mẫu CV CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC , NỘI THẤT

Mẫu CV CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC , NỘI THẤT

Kỹ Năng: 3ds max,auto cad,Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Nhân viên thiết kế nội thất,KTS. THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG,THIẾT KẾ,KTS THIẾT KẾ

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Kỹ Năng: Tin học,Đồ họa 2D, 3D,Kiến trúc nội thất,Cơ khí

Kinh Nghiệm: Nhân viên kỹ thuật cải tiến,Nhân viên thiết kế và tư vấn

Mẫu CV Họa viên kiến trúc

Mẫu CV Họa viên kiến trúc

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Autocad,Sketchup,Tiếng Anh,Photoshop,Kỹ năng mềm,Làm việc nhóm

Kinh Nghiệm: thực tập sinh

Mẫu CV THIẾT  KẾ KIẾN  TRÚC

Mẫu CV THIẾT  KẾ KIẾN  TRÚC

Kỹ Năng: 3DMAX,VRAY,SKETCHUP,REIVT,AUTOCAD,PHOTOSHOP

Kinh Nghiệm: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Mẫu CV ĐƠN XIN ỨNG CỬ CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIỄN HỌA KIẾN TRÚC / KIẾN TRÚC SƯ

Mẫu CV ĐƠN XIN ỨNG CỬ CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIỄN HỌA KIẾN TRÚC / KIẾN TRÚC SƯ

Kỹ Năng: -Kỹ năng vi tính văn phòng - AutoCAD -Diễn họa kiến trúc, phần mềm đồ họa(Sketchup, Lumion, photoshop)

Kinh Nghiệm: Nhân viên

Mẫu CV Kiến trúc sư

Mẫu CV Kiến trúc sư

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Vị trí: Kiến Trúc Sư – Chuyên viên tư vấn thiết kế,Vị trí: Kiến Trúc Sư – Tư vấn thiết kế công trình, quy hoạch.,Vị trí: Kiến Trúc Sư – Tư vấn thiết kế công trình, quy hoạch.,- Kiến Trúc Sư

Mẫu CV Nhân viên thiết kế nội thất - kiến trúc

Mẫu CV Nhân viên thiết kế nội thất - kiến trúc

Kỹ Năng: Phần mềm Autocad,Phần mềm 3dsmax + Vray,Phần mềm Photoshop,Tin học văn phòng,Ký họa

Kinh Nghiệm: Nhân viên thiết kế nội thất kiến trúc,Nhân viên viên thiết kế nội thất

Mẫu CV Vị trí  Họa Viên Kiến Trúc ( Revit).

Mẫu CV Vị trí Họa Viên Kiến Trúc ( Revit).

Kỹ Năng: Tin học

Kinh Nghiệm: Nhân viên,Nhân viên,Gia sư tại gia

Mẫu CV Họa viên kiến trúc

Mẫu CV Họa viên kiến trúc

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: Mô tả công việc:,Mô tả công việc:,Mô tả công việc:

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Kỹ Năng: Autocad,Sketchup,Photoshop

Kinh Nghiệm: Kế toán

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Mẫu CV HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Kỹ Năng: Auto Cad,Sketchup,3DSMAX,REVIT,Làm Việc Nhóm,Giao Tiếp

Kinh Nghiệm: Công tác tại Phòng CS PCCC Quận 12,Chức vụ : Cán Bộ Điều Lệnh,Chức Vụ : Nhân Viên

Mẫu CV ĐƠN XIN ỨNG CỬ CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIỄN HỌA KIẾN TRÚC / KIẾN TRÚC SƯ

Mẫu CV ĐƠN XIN ỨNG CỬ CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIỄN HỌA KIẾN TRÚC / KIẾN TRÚC SƯ

Kỹ Năng: -Kỹ năng vi tính văn phòng - AutoCAD -Diễn họa kiến trúc, phần mềm đồ họa(Revit, photoshop)

Kinh Nghiệm: Sinh viên thực tập:,Nhân viên học việc:

Mẫu CV họa viên kiến trúc

Mẫu CV họa viên kiến trúc

Kỹ Năng: Tin học văn phòng,Tiếng Anh

Kinh Nghiệm: thực tập viên,HỌA VIÊN KẾT CẤU,CỘNG TÁC VIÊN

Mẫu CV Họa Viên Kiến Trúc, 3D Artist

Mẫu CV Họa Viên Kiến Trúc, 3D Artist

Kỹ Năng: AUTO CAD,3D MAX,SKETCH UP,PHOTOSHOP,TIN VĂN PHÒNG

Kinh Nghiệm: Nhân viên thực tập,Nhân viên thiết kế.

Mẫu CV Kiến Trúc Sư

Mẫu CV Kiến Trúc Sư

Kỹ Năng: Autocad,3dsmax & Vray,Sketchup & Vray,Photoshop,Ms Office

Kinh Nghiệm: Kiến trúc sư,Kiến trúc sư học việc,Nhân viên bán hàng

Mẫu CV Họa viên triển khai 2D nội thất ,kiến trúc

Mẫu CV Họa viên triển khai 2D nội thất ,kiến trúc

Kỹ Năng: PHP,HTML,CSS

Kinh Nghiệm: Nhân viên khai triển KIẾN TRÚC,KẾT CẤU,Nhân viên KHAI TRIỂN NỘI THẤT,NHÂN VIÊN KHAI TRIỂN NỘI THẤT

Mẫu CV THỰC TẬP SINH - HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Mẫu CV THỰC TẬP SINH - HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Kỹ Năng: Tin học văn phòng

Kinh Nghiệm: Kế toán

Mẫu CV họa viên kiến trúc

Mẫu CV họa viên kiến trúc

Kỹ Năng: Tiếng Anh,Tiếng Nhật

Kinh Nghiệm: Kế toán